Turşu Depoları

Özellikleri:

• Zeytin, turşu, şalgam, sirke, pekmez, şarap gibi gıda maddelerinin hazırlanmasında ve depolanmasında kullanılır.

• Gıda depolarının hammaddesi dünyanın her yerinde " food grade" (yiyecek tipi) olarak kabul edilen Uv stabilizanlı, orta yoğunlukta ithal lineer polietilendir.

• Hammadde gıda tüzüğüne uygunluğu Sağlık Bakanlığı'nın 12.04.1994 tarih ve 04513 sayılı belgesi ile onaylanmış olup, gıda stoklama ve üretiminde hiçbir sakınca yoktur.

• Td depolarının kapakları iki parçalıdır. Alt parça delikli olup baskı vazifesi görür, iç baskı kapağının ortasında 10 cm çapında vidalı numune alma kapağı bulunur, üst kapak ise dışarıdan herhangi bir şeyin girmesine mani olur.

• Td depolar su devir daim sistemlidir. Depolarda hacme göre değişik çapta delikli sirkülasyon borusu ve sızdırmaz conta bulunur.

• Tüm bağlantı elemanları isteğe uygun olarak depolara monte edilir.

• Depolara, standart çıkış haricinde, teknik olanaklar çerçevesinde, değişik çıkışlar da monte edilir.


KATALOGLAR