Su Bidonları

Hammadde:

Floteks'in tüm su depolarının hammaddesi dünyanınn heryerinde "Food Grade" (Yiyecek Tipi) olarak kabul edilen UV stabilizanlı, geri dönüşümlü, orta yoğunlukta ithal lineer polietilendir.

• Depolara, standart çıkış haricinde, teknik olanaklar çerçevesinde, değişik çıkışlar da monte edilir.KATALOGLAR